ADA 專業水草夾 尖頭  S號  16cm 特價:1350元

ADA 專業水草夾 尖頭  M號  21cm 特價:1490元

ADA 專業水草夾 尖頭  L號  27cm 特價:1690元


 ADA 專業水草夾 三角平口式 M號   長205mm   口寬18mm  特價:1800元

 ADA 專業水草夾 三角平口式 M號   長205mm   口寬28mm  特價:2100元

ADA 專業水草剪  Pro-Scissors Short   (直)    特價:2850元
ADA 底土整平器    特價:1700元
造景時超順手好用,有別於它牌...越用火越大


另有其他 ADA  精品水草修剪工具歡迎來電(信)洽詢

    全站熱搜

    aquaforest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()