ADA 60P Aquasky G 602 stand { branch wood x Yamaya stone }

簡單的造景設計往往來得比複雜的堆疊來的賞心悅目~

 

IMG_2692.JPG

IMG_2693.JPG

aquaforest 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()